τοπική ώρα  
 

Μία προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Το Gmail σχεδιάστηκε με βάση την ιδέα ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να είναι πιο διαισθητικό, πιο αποδοτικό και πιο χρήσιμο. Και ίσως και πιο διασκεδαστικό.