τοπική ώρα  
 

  True BusinessID
with EV
Comodo EV Comodo EV SGC Secure Site
with EV
Secure Site Pro
with EV
 Τύπος Επικύρωσης Πράσινης Μπάρας Πράσινης Μπάρας Πράσινης Μπάρας Πράσινης Μπάρας
 Επίπεδο Ασφαλείας
 Τιμή ανά έτος
125,00

125,00

128,00

655,00

 
         
 SSL Κωδικοποίηση έως 256-bit έως 256-bit έως 256-bit έως 256-bit
 Πράσινη Μπάρα
 Ποσό Χρηματικής Εγγύησης $500.000 $250.000 $250.000 $1.500.000
 Subdomains
 Χρόνος Έκδοσης 1-10 ημέρες 1-2 ημέρες 1-2 ημέρες 5-7 ημέρες
 Διάστημα Πιστοποίησης 1-2 έτη 1-2 έτη 1-2 έτη 1-2 έτη
 Server Gated Cryptography
 Συμβατότητα με Browser 99% 99% 99% 99%
 Συμβατότητα με Κινητά
 Λουκέτο Ασφαλείας

 Σφραγίδα Ασφαλείας

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

© coolhost. Με την Επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.